Lejebetingelser for leje af Rømeregård:
 • Når du booker Rømeregård via hjemmesiden sendes der en besked til udlejeren. Du bliver kontaktet, hvis der er spørgsmål til din booking, eller der er behov for at afklare noget. Du er naturligvis også velkommen til at henvende dig hvis du har nogen spørgsmål.
 • Når alt er i orden sender vi dig en faktura. Når du modtager den endelige faktura med status ‘Reserved’ kan du regne med at lejemålet er i orden. Du bekræfter lejemålet endeligt ved at betale fakturaen. Når vi har modtaget betalingen er lejemålet endeligt gældende. Fakturaen indeholder oplysninger om hvor meget, hvordan og hvornår du skal betale.
 • Faktura skal betales senest 30 dage efter fakturadato. Hvis fakturadato er mindre end 30 dage før lejemålets start, skal faktura betales omgående.
 • Er faktura ikke betalt til tiden, betragter vi lejemålet som annulleret.
 • Hvis lejer ønsker at annullere lejemålet, efter at betalingen er gennemført, tilbageholdes et ekspeditionsgebyr på kr. 500. Hvis lejemålet annulleres af lejer senere end 30 dage før lejemålets start, tilbageholdes 25% af lejeafgiften.
 • Ved afrejse skal benyttede lokaler rengøres og affald skal fjernes fra benyttede områder, ligesom rafter og lignende skal lægges på´plads. Disse forhold kontrolleres af lejer og hytteinspektør i forbindelse med afrejse. I tilfælde af skader forvoldt af lejer eller manglende rengøring/oprydning skal lejer betale for udbedringen. Evt. omkostninger hertil indregnes i opgørelse af det indbetalte depositum. Er der ikke opkrævet depositum (se evt. nedenfor), fremsendes regning på arbejdet.
 • Ved indgåelse af aftale om indendørs lejemål tillægges et depositum – fortrinsvis til dækning af det forventede forbrug af strøm. Strøm koster pt kr. 3 pr kWh.
  Efter lejemålets afslutning vil I modtage en opgørelse, som bl.a. indeholder forbruget af strøm og den deraf afledte pris. Overskydende depositum tilbagebetales, såfremt tilgodehavendet er mere end kr. 50.
  Kan det indbetalte depositum ikke dække udgiften til strøm, fremsender vi en regning på restbeløbet, såfremt det skyldige beløb er mere end kr. 50.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *